Το περιεχόμενο του περιοδικού περιλαμβάνει:

- Επιστημονικές, διαθεματικές προσεγγίσεις θεμάτων μουσικής παιδαγωγικής
- Επιστημονικά τεκμηριωμένα σχέδια μαθημάτων με πλούσιο εποπτικό υλικό
- Παρουσιάσεις και κριτικές εκδόσεων
- Αφιερώματα

Στο περιοδικό δημοσιεύονται:

- Άρθρα θεωρητικού περιεχομένου που προάγουν τον επιστημονικό διάλογο
- Διδακτικές μεθοδολογίες που εφαρμόζουν σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις στη διδακτική πρακτική
- Παρουσιάσεις εκδόσεων μουσικοπαιδαγωγικού ενδιαφέροντος
- Ανακοινώσεις συνεδρίων, ημερίδων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων
- Αφιερώματα σε πρόσωπα και φορείς με σημαντική παρουσία στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης

Σκοπούς του περιοδικού αποτελούν:

- η καλλιέργεια και η έκφραση του επιστημονικού διαλόγου πάνω σε θέματα μουσικής εκπαίδευσης,
- η διακίνηση «δόκιμων εκπαιδευτικών πρακτικών» με επιστημονική τεκμηρίωση και εποπτικό υλικό,
- η ενημέρωση των ερευνητών, εκπαιδευτικών και φοιτητών για εκδόσεις, συνέδρια, ημερίδες και προγράμματα μουσικο-παιδαγωγικού ενδιαφέροντος.

Προλογικά Σημειώματα

To T.E.Π.Α.Ε.Σ. υποδέχεται και ενσωματώνει στις Εκδόσεις του ένα περιοδικό που, καθώς εξειδικεύεται στην Έρευνα στην Εφαρμοσμένη Μουσική Παιδαγωγική, έρχεται να ενταχθεί στη μακρά πορεία του Τμήματος στις Εφαρμοσμένες διαστάσεις των Επιστημών της Εκπαίδευσης και, μάλιστα, μέσα από μια συστηματική αντίληψη για την ανάπτυξη της Πρακτικής Άσκησης στο χώρο του Νηπιαγωγείου, εκεί όπου η μουσική πράξη βρίσκει εξαιρετικό έδαφος για την αναζήτηση τρόπων σύνδεσης ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη. Ακόμα περισσότερο, εάν το πεδίο της Πρακτικής Άσκησης, ιδιαίτερα στη Μουσική Παιδαγωγική, αποτελεί, συγχρόνως, εξαιρετική ευκαιρία καλλιέργειας ικανοτήτων, δεξιοτήτων και κριτηρίου στη μουσική εκπαίδευση των Νηπιαγωγών. Ακόμα δε περισσότερο, εάν αυτή η προσπάθεια εκβάλλει σε επιμορφωτικές δράσεις που συνδέουν το/τη μουσικό/ή παιδαγωγό τόσο με  άλλους χώρους της μουσικής εκπαίδευσης  και της παραγωγής μουσικών πράξεων, όσο και με όποιον/α πολίτη θα ήθελε να εμπλακεί σε παρόμοιες δράσεις αναπτύσσοντας τη σχέση του με τη Μουσική. Για όλους αυτούς τους λόγους, το νέο περιοδικό του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., “Μουσική σε Πρώτη Βαθμίδα", συνεχίζει την πορεία του ξεκινώντας μία νέα περίοδο και ενισχύοντας την ερευνητική του φυσιογνωμία στους κόλπους μίας δυναμικής ακαδημαϊκής κοινότητας της οποίας την κουλτούρα πλέον μοιράζεται και επικοινωνεί.

Έλενα Θεοδωροπούλου
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας
Διευθύντρια του Εργαστηρίου Έρευνας  στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.), Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.), Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η ανοικτή μουσικοπαιδαγωγική έκδοση “Μουσική σε Πρώτη Βαθμίδα" αποτέλεσε εκδοτικό δημιούργημα της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε) το 2006. Προσπάθησε να κατακτήσει στόχους, να «κατασκευάσει» και να αξιοποιήσει διδακτικές μεθόδους στη Μουσική Πράξη. Έτσι, από τη μια, η Μουσική Παιδεία αποτέλεσε τον φιλοσοφικό στοχασμό της για το παιδί και τη μουσική εξέλιξή του, από την άλλη, οι μέθοδοι της Μουσικής Πράξης βρήκαν αιτιολόγηση, ενότητα, κατεύθυνση και αποτελεσματικότητα διαμέσου της πραξιακής φιλοσοφικής σκέψης για τη μουσική εκπαίδευση. Μετρά τη γόνιμη παραγωγή δεκαοκτώ (18) τευχών, σε μία συνεχή πορεία εργασίας δεκατεσσάρων ετών (Δεκέμβριος 2019).

Η εκδοτική αυτή πορεία δεν ήταν μοναχική καθώς, διά του έργου τους, τίμησαν εκπαιδευτικοί και επιστήμονες – ερευνητές, οι οποίοι διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν την εθνική ταυτότητα της Μουσικής Παιδαγωγικής στην ελληνική συγχρονία. Η “Μουσική σε Πρώτη Βαθμίδα" «βαφτίστηκε» με αυτή τη δισημία, αφενός, της οριοθέτησης της Μουσικής ως αναπόσπαστο πεδίο της πλήρους αγωγής που οφείλει να προσφέρει κάθε εκπαιδευτικό σύστημα με παιδοκεντρικό προσανατολισμό, και, αφετέρου, της θεματικής της εστίασης στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ιστορική πραγματικότητα έρχεται να τοποθετήσει τη “Μουσική σε Πρώτη Βαθμίδα", ανάμεσα στις πρώτες ελληνικές περιοδικές εκδόσεις που συσχέτισαν τα θεωρητικά ζητήματα με τις πρακτικές προεκτάσεις της μουσικοπαιδαγωγικής πράξης, ενισχύοντας – ενίοτε – τον έντονο διάλογο για το μέλλον της ελληνικής τυπικής και μη τυπικής μουσικής εκπαίδευσης. Η ενδυνάμωση του μουσικοπαιδαγωγικού χώρου με πληθώρα επιστημόνων και καλλιτεχνών πολλαπλασίασαν τα μουσικά συμφραζόμενα, προβληματοποίησαν και ενίσχυσαν την έκταση της αναγκαιότητας για ισχυρό επιστημονικό και καλλιτεχνικό λόγο, ακτινογραφώντας μια νέα συνθήκη για τη συγκεκριμένη περιοδική έκδοση: την αποδοχή και την υπαγωγή της από και προς τον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσυπογράφοντας νέα δεδομένα στον χώρο της συγγραφής ερευνητικών κειμένων, προτάσεων και τοποθετήσεων για τη μουσική εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο έως και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην απολύτως αναγκαία τριβή του με τη διάσταση της Εφαρμοσμένης Μουσικής Παιδαγωγικής.

Τη “Μουσική σε Πρώτη Βαθμίδα" υποδέχθηκε το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εντάσσοντάς την πλέον στις πανεπιστημιακές εκδόσεις του τον Ιούνιο του 2019, με ελεύθερη πρόσβαση για κάθε ερευνητή, παιδαγωγό, φοιτητή και ενδιαφερόμενο, συνεχίζοντας την παράδοση των προκατόχων της για την ανοικτότητα στην επιστημονική γνώση. Η πρόκληση και το στοίχημα από τον χώρο της τριτοβάθμιας, πλέον, εκπαίδευσης προσκαλεί τους/τις μετέχοντες/ουσες σε επίπονη και σκληρότερη εργασία, η οποία απαιτεί τον μέγιστο δυνατό χρόνο, ενώ από την άλλη, η ίδια η αρχιτεκτονική της Εφαρμοσμένης Μουσικής Παιδαγωγικής προσυπογράφει την απολύτως συγκεκριμένη οργάνωση της διάρκειας στον χρόνο.

Η περιοδική έκδοση υποδέχεται εργασίες μεταδιδακτορικών ερευνητών, υποψήφιων διδακτόρων, μεταπτυχιακών φοιτητών καθηγητικών σχολών και παιδαγωγικών τμημάτων όπως, επίσης, εκπαιδευτικών με μεγάλη εμπειρία αλλά και φοιτητών/τριών. Ειδικά για την τελευταία κατηγορία, προσφέρεται – υπό την επίβλεψη μελών ακαδημαϊκού προσωπικού – ως χώρος άσκησης της έρευνας και της γραφής αλλά πολύ περισσότερο διαθεματικής και διεπιστημονικής μελέτης για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Μαρία Αργυρίου
Επιμελήτρια της περιοδικής έκδοσης, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.), Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Άρθρα